top of page

ORTAK BİLİNÇ


İnsanoğlu yaratılışından beri üretme, tasarlama, ortaya yeni ürünler çıkarma eğilimindedir. Bu işi yaparken sadece somut ürünler ortaya çıkarma değil derinlere inildiğinde çıkış

noktası kendi hayatını tasarlama süreciyle başlamıştır. İnsan aslında kendi hayatının sanatçısıdır. Hayatı tasarlama sürecinde kendi ve diğer insanların fikirleri, ortak bilinç gibi etkenler bulunur. Bu etkenler aynı sanatta olduğu gibi insanın hayatı tasarlama sürecinde kullandığı malzemedir.Hayatımızın yaratım süreci incelendiğinde aslında insanın kendi fikirlerinin olmadığı tamamen başka düşünceler üzerine kurulu bir yaratım düzeni olduğu ortaya çıkar. Tercihlerimizi bile kollektif bilincin yönettiği toplumda fikir sahibiyim demek zorlaşır. Başkalarının fikirlerini taklit etme ya da bu fikirleri değiştirip yeni bir fikir gibi kullanma eğilimi topluma uyum sağlama isteğinden doğar. Bunun sonucunda fikirler birbirinin aynısı oluyor ve insan hayatını şekillendiriyor. Olaylar karşısında herkes aynı tepkiyi sergiliyor dolayısıyla bu tepkiler doğru davranış haline gelip nesiller boyu kabul görüyor. Bukalemun etkiside denilen bu taklit etme davranışı çoğu zaman bilinçsiz yapılmakta ve dikkat çekmemektedir. Sebebi derinlerde bilinçaltında işleyen ortak bilinç kavramıdır. Buna verilecek en güzel örnek küçük bir çocuk ailesinde gördüğü davranışları dışarıda sergilemeye başlarken ailede kabul edilen fikirler düşünülmez ise kendi fikirleri haline gelir. Daha büyük yaşlar düşünülürse bunun örneği en çok vakit geçirilen insanların davranış biçimlerinin sergilenmeye başlanmasıdır. Hayatın içinde aktif rol oynayan bir yakın çevreye sahip olan insan bir süre sonra kendisini de toplumda aktif bir şekilde bulur.
Ortak bilinç kavramı sürü psikolojisiyle bağlantılıdır. Ortaya çıkışı insanoğlunun ilk çağlarda etkileşim halinde olup, birbiriyle avlanma, beslenme ve barınmasıyla ilgilidir. İnsan sosyal bir varlık olarak yakın çevresinden etkilenmesi gayet doğal bir davranıştır. Etkilenme bahsettiğimiz taklit etme davranışına dönüşürse bazı durumları beraberinde getirir. Düşünülmesi gereken kısım bu etkilerin hayatımızı ne yönde etkilediği ve bu etkilere ne kadar açık olduğumuzdur."Bir site farklı tür insanlardan oluşur; benzer insanlar bir site meydana getiremezler." Aristoteles, Politika.


ELİFNAZ ÇELİK

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page