top of page

SALEM CADI KAZANI


Yüzyıllardır toplumlar kendi yaşam tarzından farklı olan her şeyi dışlamış, hor görmüş, yakmış hatta kayalar arasında ezmiştir. Bunu yapması için gerçekliği kesin olan bir kanıta bile ihtiyaç duymamıştır. Çünkü toplumda doğru ya da yanlış olgusunu belirlemek orta çağda belli kişi veya yapılanmaların elinde olmuştur. Kısacası insanların çoğuna inandırılan şey gerçek kabul edilmiştir. İnsanoğlu zor zamanlar geçirdiğinde, kötü şeyler yaşadığında bu olaylara başka kişileri veya nesneleri sebep görmüştür. Günümüz toplumunda bunu yargılamak kişilerce zor olmakla birlikte orta çağın karanlığında cadılık damgası bunun için güzel bir bahane olmuştur. Orta çağda büyücülük hayatın fazlasıyla içindeydi ve cadılık kavramı olağan üstü güçlerini büyü yapmak için kullanan kişiler için kullanılırdı. Bu dönemde Salem halkının çoğu Püriten inancına sahipti ve kutsal kitaba fazlasıyla bağlıydı. Cadılığın şeytanla anlaşma olarak gören Püriten inancı için bu suçlama en kolay yoldu.


17. Yüzyıl da Amerika’nın kuzeyinde bulunan Salem kasabasında cadılık ve büyücülük faaliyetleri için cadı avı başlamıştır. Tutuklu sayısının hızla artmasıyla birlikte hapishaneler ve mahkemeler yetersiz kalmış, bunun için Salem Cadı Mahkemeleri kurulmuştur. İlk cadı ilan edilen iki kız çocuğu kol, çene gibi yerlerinde kasılma nedeniyle öldürülmüştür. Öldürülen insan sayısı hız kazandıkça Salem halkı cadılardan değil kendilerinden korkmaya başlamışlardır. Salemde iki seçenek vardır; öldürülürsün ya da ölmemek için suçlarsın. Korkuyla yönetilen Salem kasabasında cadı avı amacından sapmış bunun sonucunda politik yapılarla birlikte halk çıkarları uğruna kendilerine tehdit olarak gördüğü insanları suçlamaya başlamıştır. Sadece kasabayla kalmayıp etkisi gittikçe yayılan bu faaliyetler ortalığı bir kaos yerine çevirmiştir. İnsanlar aylarca hapsedilmiş sonrasında vahşice katledilmiştir. Bu infazlarda suçlamalardan çok mahkemede süresince yaşanan olaylar etkili olmuştur. Suçlamada bulunan kız çocukları cadı diye nitelendirdikleri insanlar kurulun önüne çıkınca tuhaf davranışlar sergilemeye ve bağırmaya başlamıştır. Bunu gören diğer kızlar birbirini taklit ederek jurinin kararının kesinleşmesini sağlamıştır. Cehaletin alın çağında Salem’de yüzden fazla insan asılsız şekilde katledilmiştir. Yıllar sonra büyüyen kız çocukları suçlamaların asılsız olduğunu itiraf etmiş, ölen kişilerin ismi aklanmış ve ailelerine tazminat denebilecek bir miktar para ödenmiştir. Fakat o kadar insanın katli sonucunda bu durumun gerçekten ne önemi olduğu tartışma konusudur.
Püritenizm : Hristiyanlık, tarihinde bir çok dini harekete sahip olmuştur. 16. Yüzyıl İngiltere’sinde, kilise içinde Püritenizm etkisi başlamış, kiliseden ayrıldıktan sonra ülkeyi Katolik etkisinden temizlemeye çalışmışlardır. Coğrafi keşiflerden sonra bir çok Püriten Amerika kıtasına göç ederek koloniler kurmuştur. Günümüz Amerika’sının temelleri atılmıştır. İnanç sistemi kutsal kitaba bağlılık gösterse de yapılan yorumlamalardan dolayı bazı dönemlerde yanlış anlaşılmaya maruz kalmıştır.
ELİFNAZ ÇELİK

46 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page